Closed captions – Den bedste metode til undertekstning

af feb 27, 2024

Da tilgængelighedsdirektivet er trådt i kraft, har offentlige organisationer nu nye instrukser ved bestilling af undertekster.

Videoer tilgængelige for alle

Tilgængelighed har til formål at sikre at alle mennekser, også dem med forskellige begrænsninger, nemt har adgang til publiceret indhold. Når det kommer til undertekster, tænker man oftest først på hørehæmmede, men ud over dem er undertekster også meget anvendelige for f.eks. synsskadede.

Synsskadede gør brug af en lang række forskellige skærmlæserprogrammer, som kan genkende undertekstningsfiler. Selv om synsskadede normalt hører lyden fra en video, giver undertekster yderligere information som f.eks. taleridentificering eller beskrivende tolkning.

Separate undertekstningsfiler

Da der er mange forskellige grupper, som har fordel af undertekster, bør separate undertekstningsfiler altid tilføjes i udgivelsestjenester, når det er muligt. Det betyder at en undertekstningsfil i f.eks. srt- eller vtt-format, som indeholder tekst og tidskoder, vedlægges videoen. Undertekster som tilføjes vha. en separat undertekstningsfil kaldes ”closed captions” eller ”cc” på engelsk. Når de implementeres på denne måde bliver underteksterne tilgængelige for skærmlæsere, og brugeren kan vælge at se underteksterne eller undlade dem. På denne måde kan undertekster tilføjes på de mest almindelige udgivelsesplatforme som Youtube, Facebook og Vimeo.

Brændte undertekster

Et andet alternativ til at vedlægge undertekster er at brænde dem på videoen, så underteksterne altid vises. I disse tilfælde vil skærmlæsere ikke kunne aflæse underteksterne. Dette alternativ kan bruges i de tilfælde hvor separate undertekstningsfiler ikke understøttes, men det er ikke noget, vi anbefaler.

Hvis du vil vide hvilket format, der er bedst til undertekstning på den udgivelsestjeneste, du bruger, hjælper vi meget gerne!

Oversat fra svensk blogindlæg af Jannie Sørensen.