Hvor och hvorfor er undertekster nødvendige?

af okt 18, 2022

Undertekster til TV-programmer

Først og fremmest bygger behovet for undertekster til TV-programmer i høj grad på loven. I Danmarks Radios Public Service-Kontrakt står der følgende om at gøre produkter og tjenester tilgængelige ved hjælp af bl.a. undertekster:

DR tilbyder fem hjælpetjenester: undertekster, tegnsprogstolkning, synstolkning, oplæste undertekster og hjælpemidler til at tilgå nyheder til usikre læsere. Tilsammen skal tjenesterne fjerne barrierer i forhold til at høre, se, læse og forstå DR’s public service-indhold.

DR skal tilstræbe at tekste 95 pct. af alle [danske] programmer, som ikke sendes direkte,…

Undertekster gavner f.eks. personer med en hørenedsættelse, som dermed også kan følge med i programindholdet.

Tilgængelighedsdirektivet

I henhold til EU’s tilgængelighedsdirektiv, som trådte i kraft i efteråret 2020, skal videoer, som publiceres af offentlige tjenester, undertekstes, så informationen i videoerne kan formidles til alle typer seere. Ifølge tilgængelighedsdirektivets hjemmeside har op imod 15 % af mennesker verden over ikke mulighed for at anvende online-tjenester, fordi disse ikke er korrekt udarbejdede. Undertekstning af videoer hjælper med at løse dette problem. I henhold til tilgængelighedsdirektivet skal undertekster indeholde alt relevant, talt indhold, det vil sige, at de skal gengive indhold fra den, som taler, og væsentlige lyde, såsom baggrundsmusik eller andre lydlandskaber. Undertekster skal udføres på samme sprog som indholdet.

Lempelige undertekstningskrav

Der er også situationer hvor kravene til undertekstning er mere lempelige. Den type undertekster hjælper f.eks. mennesker med at lære dansk, fordi læsning samtidigt med lytning gør det lettere at forstå, følge med og lære. Teksten gør talen tydeligere. F.eks. er det lettere for en tilflytter, som er kommet til Danmark, at tilpasse sig kulturen, hvis vedkommende kan følge med i undertekstede medier, f.eks. for at se vigtige eller aktuelle nyheder eller for at lære kulturen at kende gennem danske TV-serier.

Tekstningsprogrammer gør det også muligt at se et program på TV uden lyd. Nu, hvor man kan se programmer og film overalt, er det rart at kunne se et program i det offentlige rum uden at forstyrre andre med lyden, når man i stedet kan se programmet med undertekstning. F.eks. går turen hurtigt, mens du ser et program, når du rejser med offentlig transport, eller du kan udnytte tiden ved at se en webcast fra jobbet på en forretningsrejse.

Slutteligt har undertekster stor betydning i den danske kultur, fordi andelen af udenlandske programmer og film er stor. I Danmark har vi tradition for undertekstning frem for eftersynkronisering. Programudbuddet er vokset med nye TV-kanaler, og derfor er der behov for mere undertekstning. Det øger vores udsyn at kunne se udenlandske film og programmer, selv om vi ikke kan sproget. F.eks. ville den koreanske film Parasite, som vandt hele fire Oscars, ikke være blevet set af så mange, hvis ikke vi havde haft undertekster. Selv om dine sprogkundskaber er på højt niveau, vil der ind i mellem være mumlende og utydeligt talende karakterer eller karakterer, som taler med stærk dialekt, hvor det er rart at kunne gøre brug af underteksterne.

Oversat fra svensk blogindlæg af Jannie Sørensen.