Undertekster på almindeligt dansk

af dec 12, 2023

Klarsprog er en version af det danske sprog, der er blevet ændret i indhold, ordforråd og struktur for at gøre det lettere at læse og forstå. Disse enklere undertekster er til folk, der har svært ved at læse eller forstå almindeligt sprog. Undertekster på klarsprog hjælper f.eks. mennesker med hukommelsesproblemer og immigranter med at forstå og følge et program.

Forskelle fra almindelige undertekster

Undertekstning bruger visse greb for at tage hensyn til læsernes særlige behov: Der bruges velkendte ord, enkle strukturer og mængden af ​​information reduceres. Der bruges også dagligdags og velkendt ordforråd. F.eks. kan ordet arbejde bruges i stedet for et projekt, eller ordet firma i stedet for en virksomhed. Brugen af ​​vanskelige begreber bør undgås, men en fyldestgørende og kontekstuel forklaring kan tilføjes, hvis det er nødvendigt. Det samme begreb omtales altid med det samme ord, og tal og forkortelser skal bruges med omtanke. Derudover er det nyttigt at fokusere på hovedbudskabet: Unødvendig information fjernes men ikke alle detaljer. Kontrasten mellem underteksterne og baggrunden skal også være tilstrækkelig til at skelne teksten fra baggrunden. Almindelig tekst indeholder normalt ikke bindestreger, og som med almindelige undertekster står ord, der er uløseligt forbundet, på samme linje.

Anvendelse

Behovet for almindelige undertekster er stigende: Antallet af personer over 65 år og dermed også antallet af personer med dårlig hukommelse samt antallet af immigranter er stigende. Derudover er unges læsefærdigheder ikke så gode som før, og derfor er der i stigende grad brug for klarsprogsindhold og undertekster. Undertekster på klarsprog gavner mennesker, hvis sprogkundskaber gør det svært at klare hverdagssituationer, studere eller arbejde og deltage i samfundet. Behovene er individuelle, muligvis midlertidige og sværhedsgraden varierer, men årsagerne kan f.eks. være:

  • permanent behov for sproglig støtte (f.eks. i tilfælde af udviklingshæmning, ordblindhed eller ADHD)
  • livslang svækkelse af sprogfærdigheder (f.eks. hukommelsessvækkelse eller afasi)
  • et eventuelt midlertidigt behov for klarsprog i forbindelse med at skulle lære sig dansk (f.eks. indvandrere, tegnsprogstalere og talere af andre minoritetssprog).

Undertekster på klarsprog er især nødvendige når:

  • et emne er relevant for alle medborgere
  • et emne især er relevant for mennesker, der har brug for klarsprog
  • oplysningerne kun er tilgængelige i digital form.

Endeligt skal tilgængelighedsdirektivet også tages i betragtning: Ifølge tilgængelighedsdirektivet skal videoer, der udgives af offentlige tjenester, have undertekster, så informationerne i videoerne kan videregives til alle typer seere.